Palvelumme​

Tarjoamme luotettavat ja ammattimaiset turvallisuusasiantuntijapalvelut työnantajayrityksille ja yhteisöille koosta sekä toimialasta riippumatta.

yrityksen-riskienhallinta

Riskienhallinta

Elämme tänä päivänä maailmassa, jossa toiminta- ja uhkaympäristömme ovat alati etenevässä muutoksessa. Organisaatioiden riskikenttä on laaja, ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit saattavat muuttua, vaikka oma toiminta olisikin säilynyt ennallaan. Riskeihin voidaan kuitenkin vaikuttaa, ja niitä voidaan hallita.

Riskienhallinta parantaa organisaatiosi menestysmahdollisuuksia, ja sisäisen yhteistyön hyödyntämisen ohella asiantuntijan avuksi ottaminen tekee tästä helpompaa, ja edesauttaa mahdollisuuksiasi onnistua. Turvapakin riskienhallintapalveluiden avulla varmistat toimintanne jatkuvuuden nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

Riskienhallintaprosessien kehittäminen
Riskienarviointien fasilitointi ja dokumentointi
Kriisinhallintaohjeet ja pöytäharjoitukset
Poikkeamien hallintaprosessit ja -ohjeistukset
turvallisuussuunnitelma

Turvallisuusjohtaminen

Siinä missä organisaation muitakin toimintoja, myös turvallisuutta tulisi johtaa tuloksien saavuttamiseksi. Hallinnollinen turvallisuus muodostaakin riskienhallinnan ohella perustan organisaation turvallisuustoiminnalle.

Turvapakin avulla varmistat, että turvallisuustoimintanne on tukevalla pohjalla ja turvallisuuden hallintakeinonne ovat toteutettu tarkoituksenmukaisesti, vaikuttavasti, ja kustannustehokkaasti.

Sisäinen vaatimustenmukaisuuden arviointi (esim. ISO 27001, Katakri)
Politiikat ja ohjeistukset
Nykyisten suunnitelmien ja ohjeiden katselmointi
Turvallisuusdokumentaation käännöspalvelut (FIN-ENG-FIN)
Organisaation turvallisuusvastaavien tutorointi- ja neuvontapalvelut
turvallisuuskouluttaja

Turvallisuuskulttuuri

Se miten organisaatiossa suhtaudutaan turvallisuusasioihin, muodostaa organisaation turvallisuuskulttuurin. Tähän liittyvät olenaisesti henkilöstön asenteet, käsitykset, näkemykset, ja arvot. Toisaalta kuitenkin myös kyvykkyys ymmärtää turvallisuuteen liittyviä asioita.

Henkilöstön sitouttaminen turvalliseen toimintaan, sekä turvallisuustietoisuuden lisääminen ovatkin avainasemassa, kun tavoitteena on turvallisuuden vaikuttava jalkauttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Sisäiset turvallisuuskoulutukset valitun aiheen mukaisesti
Työpajojen fasilitointi
Turvallisuuskoulutus- ja perehdytysmateriaalit
Turvallisuustietoisuus -kampanjoiden suunnittelu
hallinnollinen-tietoturva

Tietoturvallisuus

Tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys, ja käytettävyys. Organisaatioiden toiminta ja palvelut ovat nykypäivänä laajasti riippuvaisia tietojärjestelmien häiriöttömästä ja turvallisesta toiminnasta, ja yhä useammin suojattava omaisuus on nimenomaa tietoa.

Tietoturvan kehittäminen ja ylläpito saattavat välillä tuntua työläältä ja hankalalta, etenkin jos aihepiiri ei ole vielä erityisen tuttu. Turvapakin hallinnollisen tietoturvan palvelut ovat apunasi , olitpa sitten vasta tarttumassa aiheeseen, tai kehittämässä jo olemassa olevia järjestelyitä seuraavalle tasolle.

Sisäiset tietoturvallisuuskoulutukset
Tietoturvan hallintajärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen tuki
Sisäinen vaatimustenmukaisuuden arviointi (esim. ISO 27001, Katakri)
Tietoturvariskien arviointiprosessit ja fasilitointi
Tietoturvatapahtumien ja -poikkeamien käsittelyprosessien kehittäminen
katakri

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö, sekä estää organisaation arvokkaan tiedon tai omaisuuden anastaminen. Tänä päivänä monien organisaatioiden toimintaan saattaa myös kohdistua erityyppisiä vaatimuksia tai suosituksia siitä, miten tilojen turvallisuusjärjestelyt tulisi toteuttaa.

Turvapakin kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuspalvelujen avulla varmistat, että turvallisuusjärjestelysi ovat toteutettu tarkoituksenmukaisesti, vaikuttavasti, ja kustannustehokkaasti.

Sisäinen vaatimustenmukaisuuden arviointi (esim. ISO 27001, Katakri, FA)
Nykytilakatselmoinnit sekä riski- ja uhka-arviot
Murtoriskienarvioinnit ja tunkeutumisreittianalyysit
Tilaturvallisuuden toiminnallinen suunnittelu ja projektinjohtopalvelut
turvallisuuskoulutukset

Pelastus- ja työturvallisuus

Turvallisuusjärjestelyiden merkittävimpänä suojattavana arvona voidaan pitää ihmisten henkeä ja terveyttä. Pelastusturvallisuudella tarkoitetaan tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, sekä tehokasta vastetta onnettomuustilanteissa. Työturvallisuuden tavoitteena taas on turvallinen työ, työntekijöiden hyvinvonti, ja tätä kautta hyvän ja vastuullisen yrityskuvan muodostaminen.

Turvapakin pelastus- ja työturvallisuuspalveluiden avulla varmistat, että varautumisenne on riittävällä tasolla, ja henkilöstönne osaa toimia oikein myös poikkeustilanteissa.

Sisäiset pelastus- ja työturvallisuuskoulutukset
Asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöjen pelastussuunnitelmat
Tapahtumien ja tilaisuuksien pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat
Kiinteistöjen palo- ja pelastusturvallisuuden arvioinnit
Poistumisharjoitusten suunnittelu ja toteutuksen tuki

Etkö löytänyt etsimääsi?​

Ei hätää – ole rohkeasti yhteydessä meihin, niin asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Etsitään yhdessä ratkaisut tarpeisiisi.

Scroll to Top