Hinnoittelu​

Tietoa turvallisuusasiantuntijapalveluidemme hinnoittelusta.
Turvapakilta saat aina selkeät ja kilpailukykyiset hinnat.

turvallisuuskonsultointi-hinnoittelu

Tietoa palveluidemme hinnoittelusta

Turvallisuusasiantuntijapalveluidemme hinnoittelusta sovitaan aina asiakkaan kanssa etukäteen avoimesti ja kirjallisesti ennen toimeksiannon aloitusta. Pääsääntöisesti käytämme joko hankekohtaista kiinteää hinnoittelumallia, tai toteutuneeseen työaikaan perustuvaa tuntiperusteista mallia.

Kiinteä hinnoittelumalli soveltuu erityisesti toimeksiantoihin, joissa työhön liittyvät lopputuotokset, sisältö, sekä vastuut ovat helposti ja selkeästi etukäteen rajattavissa. Esimerkkejä tämän tyyppisistä hankkeista ovat yleensä erilaiset turvallisuuskoulutukset, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, sekä fasilitoitavat tilaisuudet, kuten riskienarvioinnit ja työpajat.

Tuntiperusteinen hinnoittelumalli sopi yleensä paremmin sellaisiin hankkeisiin, joissa työn määrä ja tarvittavat lopputuotokset saattavat vielä tarkentua hankkeen aikana. Pyrimme myös tuntiperusteisessa mallissa antamaan asiakkaalle aina kustannusarvion ennen toimeksiannon aloitusta.

Mikäli alkuperäisen toimeksiannon piiriin kuuluvaa sisältöä on hankkeen aikana tarve täydentää esimerkiksi asiakkaan pyytämillä lisä- tai muutostöillä, sovitaan näistä asiakkaan kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Emme koskaan ylitä asiakkaalle tarjottua hintaa tai hinta-arviota ilman, että tästä on sovittu asiakkaan kanssa kirjallisesti etukäteen.

Laskutus ja matkakustannukset

Hankekohtaisissa kiinteään hinnoittelumalliin perustuvissa toimeksiannoissa työ veloitetaan asiakkaalta jälkikäteen työn valmistuttua, tai asiakkaan kanssa ennalta sovittujen maksuerien mukaisesti. Tuntiperusteisessa hinnoittelumallissa toteutuneet työt veloitetaan asiakkaalta kunkin kalenterikuukauden päätteeksi.

Jos toimeksianto edellyttää matkustamista pääkaupunkiseudun ulkopuolella, veloitetaan matkakustannukset asiakkaalta jälkikäteen seuraavalla laskulla toteutuneen mukaan. Jos matkustustarve on etukäteen ennen toimeksiannon aloitusta rajattavissa, voidaan asiakkaan näin halutessa matkakustannukset sisällyttää myös osaksi kiinteää hinnoittelua.

Pyydä tarjous

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Täydennä mikäli toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse
Toivon yhteydenottoa ensisijaisesti
Scroll to Top